13-10-14

Nationale Tentoonstelling Destelbergen januari 2015

Mijn man doet via deze brief een oproep om helpende handen te vinden en daarom vind ik het wel nuttig dat ik deze brief ook op mijn blog plaats.

 Beste leden/sympathisanten

 

Zoals jullie konden lezen in vorig nummer zal Het Wase Neerhof, in samenwerking met de Belgische Hangoorclub, de Oost-Vlaamse Kleinveevrienden, Het Belgisch Raskonijn, Werk van den Akker Land van Aalst, en onder de vleugels van het Vlaams Interprovinciaal Verbond en de Landsbond, de Nationale wedstrijden 2014-2015 organiseren.

 

 

Ik ben zeer verheugd dat al een aantal van onze eigen tentoonstellingsmedewerkers zich mondeling aangekondigd hebben om ook mee de schouders te willen zetten onder dit groots evenement in Destelbergen op 16, 17 en 18 januari 2015.

 

Omdat de zaal in Destelbergen volledig ter onzer beschikking staat kunnen we tijding beginnen met de opbouw. We zouden op zaterdag 10 januari al beginnen met de opbouw van de kooien. Onze vereniging stelt zijn kooien gratis ter beschikking en het bestuur zou dit graag met onze eigen medewerkers opbouwen. Dergelijke organisatie vraag een enorme voorbereiding, tot in detail. Wie dus een handje wil toesteken zouden we graag zo spoedig mogelijk vernemen zodat we een planning kunnen opstellen. Daarvoor kan u mailen of bellen met Reginald op 0477 82 20 69 of info@kleinvee.be.

 

 

Onze schatbewaarder Nancy zal samen met Liliane Raes de zorg dragen voor de catering tijden het weekend van 16, 17 en 18 januari 2015. Ook daar zijn tal van helpende handen nodig voor bediening van drank en spijs. Wie hiertoe bereid is kan zich melden bij Nancy via 0474 08 63 33 of nancy@kleinvee.be

 

Tijdens de tentoonstelling zelf zijn er ook talrijke medewerkers nodig voor het toezicht in de zaal, begeleiding bij het uitkooien van verkochte dieren, bij de verkoopstand van dieren, bij de verkoop van drankbonnen, aan de kassa van de inkom, enz... Laat ons weten wanneer je hier een van de taken mee wenst te ondersteunen via Reginald (gegevens hierboven).

 

 

 

En dan een pijnpunt zoals op vele tentoonstellingen, het afbreken van de tentoonstelling. We kunnen dit waarschijnlijk al gedeeltelijk op zondagavond doen. Wie dus na het uitkooien nog een uurtje kan helpen zou ons daar een grote dienst mee bewijzen. Maar ook zij die op weekdagen beschikbaar zijn nemen we graag op in onze planning.

 

 

 

Doe geen uitstel om ons uw medewerking te melden. Een goede voorbereiding is een must om dergelijke tentoonstelling optimaal te laten verlopen.

 

Ik hoop hier een even talrijke en enthousiaste ploeg medewerkers te kunnen verwelkomen als op onze eigen tentoonstelling in augustus.

 

 

 

Alvast dank bij voorbaat

 

 

 

Reginald Deyaert

 

voorzitter
Nationale tentoonstelling Destelbergen 2015

 

De commentaren zijn gesloten.